Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

VijestiIzvješće o Javnoj raspravi o Prijedlogu III. id PPUO VT

      Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, kao nositelj izrade plana i Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, kao izrađivač plana, na osnovi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), sačinili su dana 14. ožuj... detaljnije