Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Vijesti
Bilogorske konjičke igre, Biloklik i Bilo-fiš - 27. kolovoza 2016.

27. kolovoza 2016. godine u Velikom Trojstvu, Galopski klub „Troja“ organizira 5. konjičku manifestaciju pod imenom „Bilogorske konjičke igre“. Konjička manifestacija održava se od 2010.g. i prepoznata je po svojoj kvalitetnoj organizaciji, domaćinstvu i proširenju ponude za natjecatelj... detaljnije


Preuzimanje neopasnog građevinskog otpada

Obaviještavamo Vas da je ugovoreno preuzimanje neopasnog građevinskog otpada nastalog na području Općine Veliko Trojstvo sa Poduzećem za ceste d.o.o. na privremenoj lokaciji u Bjelovaru, Bilogorska kbr. 43 na kat. čest. broj 1493/1 k.o. Bjelovar, a do stavljanja u funkciju lokacije - reciklažnog dvorišta u Bjelovaru, Novi Borik - L... detaljnije