Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Vijesti


Poziv za predlaganje javnih potreba u 2012. godini

Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, športu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i ostalim područjima od interesa za Općinu Veliko Trojstvo u 2013. godini
Javne potrebe u kulturi, tehničkoj kulturi, športu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i ostalim područjima, za ... detaljnije

Asfaltiranje ŽC Ćurlovac - Višnjevac

Početkom listopada 2012. godine izvršeni su radovi na asfaltiranju županijske prometnice Ćurlovac - Višnjevac u duljini približno 1.300 metara.
Investitor radova bila je Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, a izvođač radova Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar.
... detaljnije

80.-a obljetnica DVD-a Malo Trojstvo

29. rujna 2012. godine DVD Malo Trojstvo obilježio je svoju 80.-u obljetnicu pod pokroviteljstvom Općine Veliko Trojsto i Bjelovarsko-bilogorske županije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Malo Trojstvo osnovano je kao stručna i humanitarna asocijacija u području zaštite i spašavanja od požara i drugih oblika zaštite stanovništva u Malom Trojstvu 18.... detaljnije

Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga

Općina Veliko Trojstvo poslala je na objavu Poziv za nadmetanje za postupak: "Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga" dana 10. listopada 2012. godine u Elektronički oglasnik javne nabave, a koji je objavljen 11. listopada 2012. pod projem objave: 2012/S 002-0068999.
Predmet nabave je osobni automobil (1 kom.) za prijevoz osoba s... detaljnije

Sajam županija 19.-23. rujna 2012.

Općina Veliko Trojstvo predstavila se je na Sajmu županija koji se održava u vremenu od 19. do 23. rujna 2012. godine godine na Zagrebačkom velesajmu. Sajam županija jedino je mjesto na kojemu je prikazan hrvatski potencijal kroz nastup županija:
sudjeluju sve županije, osviještena nacionalna politika... detaljnije