Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Vijesti


Obavijest o poništenju

Poništava se otvoreni postupak javne nabave javnog naručitelja Općine Veliko Trojstvo iz Velikog Trojstva, Braće Radić kbr. 28, za predmet nabave: Radovi za adaptaciju muzeja u Velikom Trojstvu, evidencijski broj nabave: 1/13-EV-MV.
Odluka o poništenju otvore... detaljnije

Poziv za predlaganje javnih potreba u 2014. godini

Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, športu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i ostalim područjima od interesa za Općinu Veliko Trojstvo u 2014. godini.
Javne potrebe u kulturi, tehničkoj kulturi, športu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i ostalim područj... detaljnije

Poziv na nadmetanje - Nabava dugoročnog kredita

Naručitelj Općina Veliko Trojstvo poslala je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave epublike Hrvatske Poziv za nadmetanje za postupak "Usluga dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 650.000,00 kuna".
Datum slanja na objavu je 17. rujna 2013. godine, a datum objave je 18. rujna 2013. godine, broj objave 2013/S 002-0078598.
Predmet... detaljnije

Poziv na nadmetanje

Naručitelj Općina Veliko Trojstvo poslala je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske Poziv za nadmetanje za postupak "Radovi za adaptaciju zgrade muzeja u Velikom Trojstvu".
Datum slanja na objavu je 26. kolovoza 2013. godine, a datum objave je 27. kolovoza 2013. godine, broj objave 2013/S 002-0072621.
Predme... detaljnije

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO

Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo kao nositelj izrade objavljuje: JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VELIKO TROJSTVO
Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trojstvo traje od 9. do 23. kolovoza 2013. godine, a elaborat će biti izložen sv... detaljnije