Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Vijesti


13. općinska i 7. međunarodna izložba vina

Udruga vinogradara, vinara i voćara "Trojstvo", poziv Vas na 13. općinsku i 7. međunarodnu izložbu vina "BILOGORSKOG KRAJA", koja će se održati 24. svibnja 2013. godine s početkom u 19,00 sati.
Potrebne informacije za izlagače, kao i program izložbe, nalaze se u privitku.... detaljnije

11. Gulašijada

Udruga vinogradara, vinara i voćara "Trojstvo" organizira 11. GULAŠIJADU, 25. svibnja 2013. godine s početkom u 10,00 sati u dvorištu Etno parka u Velikom Trojstvu.
Sve potrebne informacije, pravila i program nalaze se u privitku.... detaljnije

Odluka o korištenju prostora za održavanje predizbornih aktivnosti

Na temelju članka 16. i 22. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i političke promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11, 61/11 i 27/13), Općinsko načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 30. tranja 2013. godine donio je:
Odluku o korištenju prostora u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo za održavanje predizbornih aktivnosti u vrijeme izborne pro... detaljnije

Pravovaljane kandidature za Općinskog načelnika

Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Veliko Trojstvo, objavljuje pravovaljane kandidature i zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za Općinskog načelnika Općine Veliko Trojstvo i njegovog zamjenika.
Pravovaljane kandidature i zbirna lista pravovaljano ... detaljnije

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članica/članova Općinskog vijeća

Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Veliko Trojstvo, objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članica/članova Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo.
Kandidacijske liste i zbirna lista nalaze se u privitku.... detaljnije