Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Vijesti


Prezentacija

Dana 28. listopada 2009. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Veliko Trojstvo biti će održana prezentacija "Politika ruralnog razvoja i LEADER pristup u RH". Prezentaciju će održati Tugomir Majdak, dipl. ing. i Ivan Ciprijan, dip. ing. ispred Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprave za ruralni razvoj, Upravne direkcije... detaljnije

Komunalni redar

Obavještavamo mještane da je dana 19. listopada 2009. godine počeo s radom novi komunalni redar.
Općina Veliko Trojstvo pristupila je zajedničkoj službi komunalnog redarstva u suradnji s Općinom Severin, Općinom Nova Rača i Općinom Velika Pisanica.
Komunalni redar raditi će u Općini Veliko Trojstvo jedan tjedan u mjesecu. Možete ga kont... detaljnije

Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo

Izašao je prvi broj "Službenog glasnika Općine Veliko Trojstvo", službenog glasila u kojemu će se objavljivati Odluke i drugi opći akti Općinskog vijeća i načelnika Općine Veliko Trojstvo.Službeni glasnik izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Veliko Trojstvo, prema potrebi, u nakladi od 40 primjeraka.
Svi primjerci Službenog glasnika biti ć... detaljnije

Dana 12. kolovoza 2009. godine održana je 2. sjednica Općinskog vijeća

Dana 23. rujna 2009. godine održana je 3. sjednica Općinskog vijeća. Sjednici je prisustvovalo 14 od ukupno 15 članova Općinskog vijeća. Dnevni red bio je slijedeći:
0. Polugodišnje izvješće načelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine;
1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvid... detaljnije