Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Vijesti
Sanacija odlagališta otpada Grginac

      Gradonačelnik grada Bjelovara Dario Hrebak i Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo, potpisali su danas, 5. veljače 2018. godine, Sporazum o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava, kojim je uređena suradnja između Općine Veliko Trojstvo i Grada Bjelovara radi osiguranja ... detaljnije