Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Vijesti


Sanacija odlagališta otpada Grginac

      Gradonačelnik grada Bjelovara Dario Hrebak i Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo, potpisali su danas, 5. veljače 2018. godine, Sporazum o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava, kojim je uređena suradnja između Općine Veliko Trojstvo i Grada Bjelovara radi osiguranja ... detaljnije

Obavijest o terminima odvoza otpada u 2018. godini

     Obaviještavaju se korisnici usluge odvoza komunalnog otpada da će se otpad u 2018. godini od strane Komunalca d.o.o. Bjelovar odvoziti srijedom, počevši od 3. siječnja 2018. godine, a prema terminskom planu koji se nalazi u nastavku.

... detaljnije