Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava


Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom i dogradnjom osn ...

Naručitelj Općina Veliko Trojstvo, temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Veliko
Trojstvo, KLASA: 601-01/19-01/002, URBROJ: 2103-03-04-19-02, od 15. ožujka 2019. godine, provodi postupak jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda
za predmet nabave: „
Usluga stručnog nadzora nad
rekonstrukcijom i dogradnjom osnovne... detaljnije

Usluga upravljanja projektom i administracija za projekt San ...

Naručitelj
Općina Veliko Trojstvo, temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Veliko
Trojstvo, KLASA: 351-01/18-01/009, URBROJ: 2103-03-03-18-01, od 17. studenoga
2018. godine, provodi postupak jednostavne nabave javnim prikupljanjem ponuda
za predmet nabave: „Usluga upravljanja projektom i administracija za projekt... detaljnije

Jednostavna nabava za predmet nabave:

Postupak jednostavne nabave započeo je donošenjem Odluke Općinskog načelnika o
provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave "Usluga stručnog
građevinskog nadzora nad radovima rekonstrukcije nerazvrstane ceste Malo
Trojstvo – Kegljevac cca 2035 m", KLASA: 340-03/18-01/007, URBROJ:
2103-03-03-18-01. 

... detaljnije

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE

Općina Veliko Trojstvo kao javni naručitelj, obvezna je sukladno članku 21. Pravilnika o provedbi postupka
jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/17) voditi registar sklopljenih Ugovora jednostavne nabave i objaviti ga na službenog internet stranici Općine Veliko Trojstvo.
Slijedom navedenoga, registar je... detaljnije

Jednostavna nabava za predmet nabave "Nabava komunalne oprem ...

Postupak jednostavne nabave započeo je donošenjem Odluke Općinskog načelnika o provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave "Nabava komunalne opreme", KLASA: 406-01/17-01/003, URBROJ: 2103-03-03-17-01.
Postupak jednostavne nabave koji se provodi za predmet nabave je Javno prikupljanje ponuda na temelju Poziva za dostavu ponude koji j... detaljnije

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ve ...

Ovim se Pravilnikom uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga u Općini Veliko Trojstvo kao javnom naručitelju čija je procijenjana vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kuna, te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kuna, na koju se ne primjen... detaljnije