Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Jednostavna nabava

Jednostavna nabava


Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ve ...

Ovim se Pravilnikom uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga u Općini Veliko Trojstvo kao javnom naručitelju čija je procijenjana vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 200.000,00 kuna, te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost manja od 500.000,00 kuna, na koju se ne primjen... detaljnije