Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Proračun

Proračun


Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu

Proračun Općine Veliko Trojstvo je temeljni
financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i
primici, te svi rashodi i izdaci Općine Veliko Trojstvo koje odobrava Općinsko
vijeće.Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio čine račun pr... detaljnije

Prijedlog Plana Proračuna za 2019. godinu

Na temelju članka 37. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 52.
Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko
Trojstvo" broj 1/18), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 14.
studenoga 2018. godine utvrdio je prijedlog Plana proračuna Općine Veliko
Trojstvo za 201... detaljnije

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko T ...

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Veliko Troj... detaljnije

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračun za 2017. godinu

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo je na svojoj 8. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine, donijelo Godišnji izvještaj o izvršnju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu sadrži sukladno Zakonu o proračunu, Izvještaj o provedbi Plana razvojnih program... detaljnije

Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 5. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine donijelo je Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu sa Projekc... detaljnije

Prijedlog Plana Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. go ...

     Na temelju članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne
novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 54. Statuta Općine Veliko
Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/13), Općinski
načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 14. studenoga 2017. godine utvrdio
je prijedlog Plana proračuna Opć... detaljnije

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko T ...

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o Proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“
broj 24/13) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik
Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće O... detaljnije

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.,
136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo
(„Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće
Općine Veliko Trojstvo na 21. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2017.
godine donijelo je Godišnji izvještaj o izvršenju... detaljnije