Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Vijesti

Javni poziv za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu11.1.2018.


Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva “Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/17) i članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu


Općina Veliko Trojstvo će u 2018. godini dodjeljivati potpore za mjere iz područja razvoja malog poduzetništva i jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, kako slijedi:  1. Mjera 1. Potpore za razvoj postojećih poduzetnika - subvencija 70% troškova, a najviše do 5.000,00 kuna za uređenje i opremanje poslovnog prostora, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme i/ili alata, te nabavu softvera i/ili hardvera.

  2. Mjera 2. Promoviranje poduzetnika - subvencija 70% troškova, a najviše do 2.000,00 kuna za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama, izradu promotivnih materijala, korištenje medijskog prostora za promoiranje, te dizajn i izradu mrežnih stranica.


Korisnici sredstava potpore jesu subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo.


Ukupan raspoloživi iznos potpore za 2018. godinu iznosi 80.000,00 kuna i osiguran je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.


Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima, zaključno do 15. prosinca 2018. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.


Dodatne informacije mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.


Javni poziv i propisani obrasci koji su sastavni dio javnog poziva, dostupni su u nastavku:ikona
17.1. Prijavni obrazac - OVT_de minimis u poduzetništvu_18 - M1   

dividerikona
17.2. Prijavni obrazac - OVT_de minimis u poduzetništvu_18 - M2   

dividerikona
17.3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti_de minimis u poduzetništvu_18   

dividerikona
Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu   

dividerikona
17. Javni poziv za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu   

divider
< na popis vijesti