Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Vijesti

Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu17.1.2018.Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 30/15), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/17), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 404-01/17-01/93, URBROJ: 525-07/0191-18-2, od 3. siječnja 2017. godine i članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinuOpćina Veliko Trojstvo će u 2018. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u poljoprivredi sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, za slijedeće mjere:


  1. Mjera 1. Potpora razvoju stočarske proizvodnje - u iznosu od 1.500,00 kuna za svaku kupljenu junicu i/ili rasplodnog bika, u iznosu od 500,00 kuna za svaku kupljenu suprasnu nazimicu i/ili rasplodnog nerasta, u iznosu od 1.500,00 kuna za svaku oteljenu junicu iz vlastitog uzgoja; Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je 12.000,00 kuna godišnje po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

  2. Mjera 2. Potpora očuvanju stočarske proizvodnje - u iznosu do 200,00 kuna za umjetno osjemenjivanje goveda po plodkinji, u iznosu do 120,00 kuna za umjetno osjemenjivanje svinja po plodkinji, u iznosu do 60,00 kuna za sjeme nerasta za obavljanje umjetnog osjemenjivanja svinja na vlastitom stadu po plodkinji; Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je 4.800,00 kuna godišnje po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

  3. Mjera 3. Potpora biljnoj proizvodnji - u iznosu do 2.000,00 kuna po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za nabavu certificiranih sadnica.

  4. Mjera 4. Potpora ekološkoj proizvodnji - u iznosu do 2.000,00 kuna po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.


Korisnici sredstava potpore jesu obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.


Ukupan raspoloživi iznos potpore za 2018. godinu iznosi 150.000,00 kuna i osiguran je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.


Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima, zaključno do 15. prosinca 2018. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.


Dodatne informacije mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.


Javni poziv i propisani obrasci koji su sastavni dio javnog poziva, dostupni su u nastavku:ikona
18.3. OBRAZAC - OVT_de minimis u poljoprivredi_18 - M3   

dividerikona
18.2. OBRAZAC - OVT_de minimis u poljoprivredi_18 - M2   

dividerikona
18.4. OBRAZAC - OVT_de minimis u poljoprivredi_18 - M4   

dividerikona
18.5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti_de minimis u poljoprivredi_18   

dividerikona
Program potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu   

dividerikona
18. Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu   

dividerikona
18.1. OBRAZAC - OVT_de minimis u poljoprivredi_18 - M1   

divider
< na popis vijesti