Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Tijela Općine

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo je predstavničko tijelo koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Općine Veliko Trojstvo. Broji trinaest (13) članova koje na izborima biraju građani Općine.

Članovi Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo jesu:
 1. Miljenko Kurevija
 2. Željko Bajza
 3. Branko Vicenski
 4. Marijan Sabolović
 5. Andrija Antolović
 6. Darko Veljačić
 7. Dražen Filipan
 8. Marica Zvonar
 9. Siniša Kovačić
 10. Krešimir Vukoša
 11. Siniša Pretković
 12. Dražen Novak
 13. Siniša Mitag
Općinsko vijeće

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo je Miljenko Kurevija (kontakt mob. 098/984-15-18).

Općinsko vijeće

Zamjenici predsjednika Općinskog vijeća su Siniša Kovačić i Siniša Pretković.