Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Javni pozivi i natječaji

Javni pozivi i natječajiikona
25.2.2019.  23.11. Odluka o financiranju projekta/programa udruga iz sredstava proračuna Opć...   
dividerikona
1.2.2019.  26. Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora redovitim studentim...   
dividerikona
1.2.2019.  26.1. Obrazac OVT-JFPRS-19-PO   
dividerikona
31.1.2019.  22.2. Poziv na provjeru znanja i sposobnosti - Oglas za prijem u službu Voditelj...   
dividerikona
25.1.2019.  25. Javni pozvi za dodjelu potpore male vrijednosti u 2019. za mjere u poljopriv...   
dividerikona
25.1.2019.  25.1. Obrazac OVT_de minimis_1408-PO-M1   
dividerikona
25.1.2019.  25.2. Obrazac OVT_de minimis_1408-PO-M2   
dividerikona
25.1.2019.  25.3. Obrazac OVT_de minimis_1408-PO-M3   
dividerikona
25.1.2019.  25.4. Obrazac OVT_de minimis_1408-PO-M4   
dividerikona
25.1.2019.  25.5. Obrazac OVT_de minimis_1408-PO-M5   
dividerikona
25.1.2019.  25.6. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljopri...   
dividerikona
18.1.2019.  24. Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini (sukladno pra...   
dividerikona
18.1.2019.  24.1. Obrazac OVT_de minimis_1407-PO-M1   
dividerikona
18.1.2019.  24.2. Obrazac OVT_de minimis_1407-PO-M2   
dividerikona
18.1.2019.  24.3. Obrazac OVT_de minimis_1407-PO-M6   
dividerikona
18.1.2019.  24.4. Obrazac OVT_de minimis_1407-PO-M7   
dividerikona
18.1.2019.  24.5. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora   
dividerikona
14.1.2019.  23. Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga za 2019. godinu (OVT-J...   
dividerikona
14.1.2019.  23.1. OVT-JP-19-UPT (Upute za prijavitelje)   
dividerikona
14.1.2019.  23.2. Obrazac OVT-JP-19-OP   
dividerikona
14.1.2019.  23.3. Obrazac OVT-JP-19-PROR   
dividerikona
14.1.2019.  23.4. Obrazac OVT-JP-19-DF   
dividerikona
14.1.2019.  23.5. Obrazac OVT-JP-19-ZU   
dividerikona
14.1.2019.  23.6. Obrazac OVT-JP-19-PK   
dividerikona
14.1.2019.  23.7. Obrazac OVT-JP-19-BL   
dividerikona
14.1.2019.  23.8. Obrazac OVT-JP-19-PROR-REV   
dividerikona
14.1.2019.  23.9. Obrazac OVT-JP-19-UGV   
dividerikona
14.1.2019.  23.10. Obrazac OVT-JP-19-PROR-POT   
dividerikona
11.1.2019.  22. Oglas za prijem u službu Voditelja projekta "Trojačke ruže"   
dividerikona
11.1.2019.  22.1. Upute i obavijesti kandidatima uz oglas za prijem Voditelja projekta   
dividerikona
15.10.2018.  21. Javni poziv za prijem višeg stručnog suradni/-ka/-ce na stručno osposobljava...   
dividerikona
4.4.2018.  20. Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Veliko Trojst...   
dividerikona
4.4.2018.  20.1. Obrazac: OVT-PZDJP-18   
dividerikona
21.2.2018.  16.11. Odluka o financiranju projekta/programa udruga iz sredstava proračuna Op...   
dividerikona
1.2.2018.  19. Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora redovitim studentim...   
dividerikona
1.2.2018.  19.1. Obrazac OVT-JFPRS-18-PO   
dividerikona
17.1.2018.  18. Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojs...   
dividerikona
17.1.2018.  18.1. OBRAZAC - OVT_de minimis u poljoprivredi_18 - M1   
dividerikona
17.1.2018.  18.2. OBRAZAC - OVT_de minimis u poljoprivredi_18 - M2   
dividerikona
17.1.2018.  18.3. OBRAZAC - OVT_de minimis u poljoprivredi_18 - M3   
dividerikona
17.1.2018.  18.4. OBRAZAC - OVT_de minimis u poljoprivredi_18 - M4   
dividerikona
17.1.2018.  18.5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti_de minimis u poljoprivredi_...   
dividerikona
11.1.2018.  17. Javni poziv za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Tro...   
dividerikona
11.1.2018.  17.1. Prijavni obrazac - OVT_de minimis u poduzetništvu_18 - M1   
dividerikona
11.1.2018.  17.2. Prijavni obrazac - OVT_de minimis u poduzetništvu_18 - M2   
dividerikona
11.1.2018.  17.3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti_de minimis u poduzetništvu_...   
dividerikona
27.12.2017.  16.10. Obrazac OVT-JP-18-PROR-POT   
dividerikona
27.12.2017.  16.9. Obrazac OVT-JP-18-UGV   
dividerikona
27.12.2017.  16.8. Obrazac OVT-JP-18-PROR-REV   
dividerikona
27.12.2017.  16.7. Obrazac OVT-JP-18-BL   
dividerikona
27.12.2017.  16.6. Obrazac OVT-JP-18-PK   
dividerikona
27.12.2017.  16.5. Obrazac OVT-JP-18-ZU   
dividerikona
27.12.2017.  16.4. Obrazac OVT-JP-18-DF   
dividerikona
27.12.2017.  16.3. Obrazac OVT-JP-18-PROR   
dividerikona
27.12.2017.  16.2. Obrazac OVT-JP-18-OP   
dividerikona
27.12.2017.  16.1. OVT-JP-18-UPT (Upute za prijavitelje)   
dividerikona
27.12.2017.  16. Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga za 2018. godinu (OVT-J...   
dividerikona
27.2.2017.  15. Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu Javnih priznanja Općine Vel...   
dividerikona
27.2.2017.  15.1. Obrazac - Prijedlog za dodjelu Javnog priznanja   
dividerikona
7.2.2017.  11.11. Odluka o financiranju projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Op...   
dividerikona
1.2.2017.  14. Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora redovitim studentim...   
dividerikona
1.2.2017.  14.1. Obrazac OVT JFPRS-17-PO   
dividerikona
16.1.2017.  13. Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojs...   
dividerikona
16.1.2017.  13.1. Prijavni obrazac za dodjelu potpore poljoprivredi - mjera 1., 2017. godina...   
dividerikona
16.1.2017.  13.2. Prijavni obrazac za dodjelu potpore poljoprivredi - mjera 2., 2017. godina...   
dividerikona
16.1.2017.  13.3. Prijavni obrazac za dodjelu potpore poljoprivredi - mjera 3., 2017. godina...   
dividerikona
16.1.2017.  13.4. Prijavni obrazac za dodjelu potpore poljoprivredi - mjera 4., 2017. godina...   
dividerikona
16.1.2017.  13.5 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti_poljoprivreda_2017.   
dividerikona
16.1.2017.  12. Javni poziv za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Tro...   
dividerikona
16.1.2017.  12.1. Prijavni obrazac za poticanje razvoja poduzetništva - mjera 1., 2017. godi...   
dividerikona
16.1.2017.  12.2. Prijavni obrazac za poticanje razvoja poduzetništva - mjera 2., 2017. godi...   
dividerikona
16.1.2017.  12.3. Prijavni obrazac za poticanje razvoja poduzetništva - mjera 3., 2017. godi...   
dividerikona
16.1.2017.  12.4. Izjava o korišenim potporama male vrijednosti_poduzetništvo_2017.   
dividerikona
28.12.2016.  11. Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga OVT-JP-17   
dividerikona
28.12.2016.  11.1. Upute za prijavitelje OVT-JP-17-UPT   
dividerikona
28.12.2016.  11.2. Obrazac OVT-JP-17-OP   
dividerikona
28.12.2016.  11.3. Obrazac OVT-JP-17-PROR   
dividerikona
28.12.2016.  11.4. Obrazac OVT-JP-17-DF   
dividerikona
28.12.2016.  11.5. Obrazac OVT-JP-17-ZU   
dividerikona
28.12.2016.  11.6. Obrazac OVT-JP-17-PK   
dividerikona
28.12.2016.  11.7. Obrazac OVT-JP-17-BL   
dividerikona
28.12.2016.  11.8. Obrazac OVT-JP-17-PROR-REV   
dividerikona
28.12.2016.  11.9. Obrazac OVT-JP-17-UGV   
dividerikona
28.12.2016.  11.10. Obrazac OVT-JP-17-PROR-POT   
dividerikona
8.11.2016.  10. Javni poziv za prijem višeg referenta za financije i računovodstvo na stručn...   
dividerikona
31.3.2016.  9. Poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu Javnih priznanja   
dividerikona
31.3.2016.  9.1. Obrazac - Prijedlog za dodjelu Javnog priznanja   
dividerikona
22.3.2016.  Obrazac OVT-JP-16-PROR-POT   
dividerikona
12.2.2016.  8. Javni poziv za prijem referenta za knjigovodstvo i blagajnu na stručno osposo...   
dividerikona
19.1.2016.  7. Javni poziv za poticanje razvoja poduzetništva za 2016. godinu   
dividerikona
19.1.2016.  7.1. Prijavni obrazac za poticanje razvoja poduzetništva - mjera 1, 2016. godina...   
dividerikona
19.1.2016.  7.2. Prijavni obrazac za poticanje razvoja poduzetništva - mjera 2, 2016. godina...   
dividerikona
19.1.2016.  7.3. Prijavni obrazac za poticanje razvoja poduzetništva - mjera 3, 2016. godina...   
dividerikona
19.1.2016.  7.4. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti_poduzetništvo_2016   
dividerikona
12.1.2016.  6. Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi za 2016. godinu   
dividerikona
12.1.2016.  6.1. Prijavni obrazac za dodjelu potpore poljoprivredi - mjera 1, 2016. godina   
dividerikona
12.1.2016.  6.2. Prijavni obrazac za dodjelu potpore poljoprivredi - mjera 2, 2016. godina   
dividerikona
12.1.2016.  6.3. Prijavni obrazac za dodjelu potpore poljoprivredi - mjera 3, 2016. godina   
dividerikona
12.1.2016.  6.4. Prijavni obrazac za dodjelu potpore poljoprivredi - mjera 4, 2016. godina   
dividerikona
12.1.2016.  6.5. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti_2016   
dividerikona
29.12.2015.  5.2. Poziv na testiranje, te mjesto i vrijeme održavanja testiranja   
dividerikona
16.12.2015.  5. Javni natječaj za prijam u službu vozača radnog stroja   
dividerikona
16.12.2015.  5.1. Upute i obavijesti kandidatima   
dividerikona
11.12.2015.  Oglas za zapošljavanje po projektu "Pletenica života"   
dividerikona
30.10.2015.  Javni natječaj za prijem u radni odnos Projekt managera u LAG Sjeverna Bilogora   
dividerikona
15.10.2015.  4. Poziv za predlaganje programa javnih potreba u 2016. godini   
dividerikona
15.10.2015.  4.1. Obrazac OVT-JP-16   
dividerikona
16.6.2015.  3. Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje   
dividerikona
1.6.2015.  2.2. Poziv na testiranje, te mjesto i vrijeme održavanja testiranja   
dividerikona
15.5.2015.  2. Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice   
dividerikona
15.5.2015.  2.1. Upute i obavijesti kandidatima   
dividerikona
21.4.2015.  1. Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi za 2015. godinu   
dividerikona
21.4.2015.  1.1. Prijavni obrazac   
dividerikona
21.4.2015.  1.2. Izjava   
divider