Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Statut, odluke i ostali akti

Statutikona
Odluka o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Veliko Trojstvo iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.      

dividerikona
Strateški razvojni program Općine Veliko Trojstvo iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.      

dividerikona
Statut Općine Veliko Trojstvo      

dividerikona
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo      

divider

Odlukeikona
Program potpore poljoprivredi za 2019. godinu      

dividerikona
Program mjera poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu      

dividerikona
Odluka o jednokratnim financijskim potporama za novorođeno dijete za 2019. godinu      

dividerikona
- Obrazac OVT-PND-19-PO      

dividerikona
Odluka o ostvarivanju jednokratnih novčanih pomoći iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu      

dividerikona
- Obrazac OVT-NP-19-PO      

dividerikona
- Obrazac OVT-PODKUCANSTVO-19      

dividerikona
Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i obrtima za obavljanje djelatnosti dadilja u 2019. godini      

dividerikona
- Obrazac OVT-SUD-19-PO      

dividerikona
- Obrazac OVT-SPODV-19-PPPO      

dividerikona
- Obrazac OVT-SPODV-19-RPPO      

dividerikona
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada      

dividerikona
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada      

dividerikona
Program potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu      

dividerikona
Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu      

dividerikona
Odluka o jednokratnim financijskim potporama za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu      

dividerikona
- Obrazac OVT-PND-18-PO      

dividerikona
Odluka o ostvarivanju jednokratnih novčanih pomoći iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu      

dividerikona
- Obrazac OVT-NP-18-PO      

dividerikona
- Obrazac OVT-PODKUCANSTVO-18      

dividerikona
- Obrazac OVT-SPODV-18-PO      

dividerikona
Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i obrtima za obavljanje djelatnosti dadilja u 2018. godini      

dividerikona
- Obrazac OVT-SUD-18-PO      

dividerikona
Odluka o javnim priznanjima Općine Veliko Trojstvo      

dividerikona
Obrazac PP-MI-PO      

dividerikona
Odluka o općinskim porezima Općine Veliko Trojstvo      

dividerikona
Odluka o potrebnim agrotehničkim mjerama i mjerama z uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina      

dividerikona
Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Veliko Trojstvo      

dividerikona
Zahtjev za izdavanje Rješenja o odobrenju za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica      

dividerikona
Odluka o jednokratnim financijskim potporama za novorođeno dijete za 2017. godinu      

dividerikona
- Obrazac OVT-PND-17-PO      

dividerikona
Odluka o ostvarivanju jednokratnih novčanih pomoći iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu      

dividerikona
- Obrazac OVT-NP-17-PO      

dividerikona
- Obrazac OVT-PODKUCANSTVO-17      

dividerikona
Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora redovitim studentima akademske 2016./2017. godine      

dividerikona
Program potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu      

dividerikona
Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu      

dividerikona
Odluka o komunalnom doprinosu      

dividerikona
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti      

dividerikona
Odluka o financiranju javnih potreba      

dividerikona
Odluka o komunalnom redu      

dividerikona
Odluka o komunalnoj naknadi      

dividerikona
Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade      

dividerikona
Odluka o grobljima      

dividerikona
Odluka o visini naknada na grobljima      

dividerikona
Odluka o komunalnim djelatnostima      

dividerikona
Odluka o držanju kućnih ljubimaca      

dividerikona
Odluka o nerazvrstanim cestama      

dividerikona
Odluka o priključenju na vodne građevine      

divider

Ostali aktiikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2018. godini      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija od 1.1. do 30.6.2018.      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2017. godini      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija - 1.1.-30.6. 2017.      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2016. godini      

dividerikona
Zakoni i ostali propisi koji se odnose na rad Općine Veliko Trojstvo      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija - 1.1.-30.6. 2016.      

dividerikona
Popis sklopljenih Ugovora u 2016. godini      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2015. godini      

dividerikona
Plan gospodarenja otpadom 2010.-2018.      

dividerikona
Javni poziv -legalizacija      

dividerikona
Strategija gospodarskog razvoja      

dividerikona
Rezultati izbora 2013 - Općinski načelnik      

dividerikona
Rezultati izbora 2013 - Općinsko vijeće      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2013.g.      

dividerikona
Tablica sklopljenih Ugovora i dodataka      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2014. godini      

divider