Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Statut, odluke i ostali akti

Statutikona
Odluka o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Veliko Trojstvo iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.      

dividerikona
Strateški razvojni program Općine Veliko Trojstvo iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.      

dividerikona
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela      

dividerikona
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela      

dividerikona
Statut Općine Veliko Trojstvo      

dividerikona
Poslovnik Općinskog vijeća      

divider

Odlukeikona
Odluka o jednokratnim financijskim potporama za novorođeno dijete za 2017. godinu      

dividerikona
- Obrazac OVT-PND-17-PO      

dividerikona
Odluka o ostvarivanju jednokratnih novčanih pomoći iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu      

dividerikona
- Obrazac OVT-NP-17-PO      

dividerikona
- Obrazac OVT-PODKUCANSTVO-17      

dividerikona
Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora redovitim studentima akademske 2016./2017. godine      

dividerikona
Program potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu      

dividerikona
Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu      

dividerikona
Odluka o komunalnom doprinosu      

dividerikona
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti      

dividerikona
Odluka o financiranju javnih potreba      

dividerikona
Odluka o komunalnom redu      

dividerikona
Odluka o komunalnoj naknadi      

dividerikona
Odluka o vrijednosti boda      

dividerikona
Odluka o grobljima      

dividerikona
Odluka o visini naknada na grobljima      

dividerikona
Odluka o komunalnim djelatnostima      

dividerikona
Odluka o držanju kućnih ljubimaca      

dividerikona
Odluka o sufinanciranju dječjih vrtića      

dividerikona
Odluka o sufinanciranju usluga dadilja      

dividerikona
Odluka o nerazvrstanim cestama      

dividerikona
Odluka o priključenju na vodne građevine      

divider

Ostali aktiikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija - 1.1.-30.6. 2017.      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2016. godini      

dividerikona
Zakoni i ostali propisi koji se odnose na rad Općine Veliko Trojstvo      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija - 1.1.-30.6. 2016.      

dividerikona
Popis sklopljenih Ugovora u 2016. godini      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2015. godini      

dividerikona
Plan gospodarenja otpadom 2010.-2018.      

dividerikona
Poziv za predlaganje programa javnih potreba_12      

dividerikona
Javni poziv -legalizacija      

dividerikona
Strategija gospodarskog razvoja      

dividerikona
Obrazac OVT-JP-13      

dividerikona
Poziv za predlaganje programa javnih potreba_13      

dividerikona
Poziv i obrazac prijedloga za Javna priznanja      

dividerikona
Rezultati izbora 2013 - Općinski načelnik      

dividerikona
Rezultati izbora 2013 - Općinsko vijeće      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2013.g.      

dividerikona
Poziv - javne potrebe u 2014      

dividerikona
Obrazac OVT-JP-14      

dividerikona
Tablica sklopljenih Ugovora i dodataka      

dividerikona
Poziv - Javna priznanja 2014.      

dividerikona
Javni natječaj_EnU obiteljskih kuća      

dividerikona
Prijavni obrazac_EnU obiteljskih kuća      

dividerikona
Pravilnik_EnU obiteljskih kuća      

dividerikona
Popis korisnika sponzorstava i donacija u 2014. godini      

dividerikona
Poziv - javne potrebe u 2015.      

dividerikona
Obrazac OVT-JP-15      

divider