Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Glasnik Općine

Glasnik Općine Veliko Trojstvo - Godina 2019.ikona
Službeni glasnik br. 3/19      

dividerikona
Službeni glasnik br. 2/19      

dividerikona
Službeni glasnik br. 1/19      

divider

Glasnik Općine Veliko Trojstvo - Godina 2018.ikona
Službeni glasnik br. 9/18      

dividerikona
Službeni glasnik br. 8/18      

dividerikona
Službeni glasnik br. 7/18      

dividerikona
Službeni glasnik br. 6/18      

dividerikona
Službeni glasnik br. 5/18      

dividerikona
Službeni glasnik br. 4/18      

dividerikona
Službeni glasnik br. 3/18      

dividerikona
Službeni glasnik br. 2/18      

dividerikona
Službeni glasnik br. 1/18      

divider

Glasnik Općine Veliko Trojstvo - Godina 2017.ikona
Službeni glasnik br. 8/17      

dividerikona
Službeni glasnik br. 7/17      

dividerikona
Službeni glasnik br. 6/17      

dividerikona
Službeni glasnik br. 5/17      

dividerikona
Službeni glasnik br. 4/17      

dividerikona
Službani glasnik br. 3/17      

dividerikona
Službeni glasnik br. 2/17      

dividerikona
Službeni glasnik br. 1/17      

divider

Glasnik Općine Veliko Trojstvo - Godina 2016.ikona
Službeni glasnik br. 5/16      

dividerikona
Službeni glasnik br. 4/16      

dividerikona
Službeni glasnik br. 3/16      

dividerikona
Službeni glasnik br. 2/16      

dividerikona
Službeni glasnik br. 1/16      

divider

Glasnik Općine Veliko Trojstvo - Godina 2015.ikona
Službeni glasnik br. 5/15      

dividerikona
Službeni glasnik br. 4/15      

dividerikona
Službeni glasnik br. 3/15      

dividerikona
Službeni glasnik br. 2/15      

dividerikona
Službeni glasnik br. 1/15      

divider

Glasnik Općine Veliko Trojstvo - Godina 2014.ikona
Službeni glasnik br. 5/2014      

dividerikona
Službeni glasnik br. 4/2014      

dividerikona
Službeni glasnik br. 3/2014      

dividerikona
Službeni glasnik br. 2/2014      

dividerikona
Službeni glasnik br. 1/2014      

divider

Glasnik Općine Veliko Trojstvo - Godina 2013.ikona
Službeni glasnik br. 7/2013      

dividerikona
Službeni glasnik br. 6/2013      

dividerikona
Službeni glasnik br. 5/2013      

dividerikona
Službeni glasnik br. 4/2013      

dividerikona
Službeni glasnik br. 3/2013      

dividerikona
Službeni glasnik br. 2/2013      

dividerikona
Službeni glasnik br. 1/2013      

divider

Glasnik Općine Veliko Trojstvo - Godina 2012.ikona
Službeni glasnik br. 4/2012      

dividerikona
Službeni glasnik broj 3/2012      

dividerikona
Službeni glasnik br. 2/2012      

dividerikona
Službeni glasnik br. 1/2012      

divider

Glasnik Općine Veliko Trojstvo - Godina 2011.ikona
Službeni glasnik br. 5/2011      

dividerikona
Službeni glasnik br. 4/2011      

dividerikona
Službeni glasnik br. 3/2011      

dividerikona
Službeni glasnik br. 2/2011      

dividerikona
Službeni glasnik br. 1/2011      

divider

Glasnik Općine Veliko Trojstvo - Godina 2010.ikona
Službeni glasnik br. 5/2010      

dividerikona
Službeni glasnik br. 4/2010      

dividerikona
Službeni glasnik br. 3/2010      

dividerikona
Službeni glasnik br. 2/2010      

dividerikona
Službeni glasnik br. 1/2010      

divider

Glasnik Općine Veliko Trojstvo - Godina 2009.ikona
Službeni glasnik br. 2/2009      

dividerikona
Službeni glasnik br. 1/2009      

divider