Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

E-Podnošenje prijava Općine Veliko Trojstvo

e-potpore za novorođeno dijete


REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO


Općina Veliko Trojstvo u 2019. godini dodjeljuje jednokratnu financijsku potporu u iznosu od 3.000,00 kuna za svako novorođeno dijete na području Općine Veliko Trojstvo, sve sukladno Odluci Općinskog vijeća o jednokratnim financijskim potporama za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 9/18).

Tko može ostvariti pravo na potporu?
■ Pravo na potporu može ostvariti jedan od roditelja uz suglasnost drugog roditelja, odnosno samohrani roditelj koji ima prebivalište na području Općine Veliko Trojstvo i koji u potpunosti i uredno ispunjavaju svoje obveze prema Općini Veliko Trojstvo.

Visina potpore:
■ 3.000,00 kuna za svako novorođeno dijete, a za što je osigurano ukupno 75.000,00 kuna u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.

Način podnošenja prijave:
■ Prijava za ostvarivanje potpore može se podnijeti:
- u prostorijama Općine Veliko Trojstvo na prijavnom obrascu za dodjelu jednokratne financijske potpore za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2019. godinu (Obrazac: OVT-PND-19-PO),
- elektroničkim putem posredstvom servisa Općine Veliko Trojstvo „E-podnošenje prijava“ (dostupan putem Internet stranice: www.veliko-trojstvo.hr).


Prijavi se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
- preslika rodnog lista novorođenog djeteta,
- preslika Potvrde o prijavi prebivališta novorođenog djeteta,
- preslika osobne iskaznice (obostrana) ili uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) oba roditelja ili samohranog roditelja,
- preslika tekućeg ili žiro računa sa pripadajućim IBAN-om roditelja koji podnosi prijavu,
- potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko Trojstvo oba roditelja ili samohranog roditelja.