Dana 12. kolovoza 2009. godine održana je 2. sjednica Općinskog vijeća - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Dana 23. rujna 2009. godine održana je 3. sjednica Općinskog vijeća. Sjednici je prisustvovalo 14 od ukupno 15 članova Općinskog vijeća. Dnevni red bio je slijedeći:
0. Polugodišnje izvješće načelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine;
1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Veliko Trojstvo za 2008. godinu;
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog poslovanja Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 1.1. – 30. 6. 2009.;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2009. godinu;
4. Donošenje Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda;
5. Donošenje Odluke o raskidu Ugovora o oročenom kunskom depozitu sa Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka;
6. Donošenje Odluke o imenovanju potpisnika kunskog računa Općine Veliko Trojstvo.
7. Donošenje Odluke o povratu sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo Marušić Ankici;
8. Zamolbe fizičkih i pravnih osoba;
9. Različito.

Natrag