Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo, Telefon: 043/885-643, Fax: 043/885-009

Javna nabava - Velike vrijednosti

Javna nabava - Velike vrijednosti


Prikaži samo:
Javna nabava - Velike vrijednostiJavna nabava - Bagatelne vrijednosti

ikona

22.2.2017.  Registar Ugovora o javnoj nabavi - ažuriran u siječnju 2017. godine   
dividerikona
22.2.2017.  Plan nabave za 2017. godinu   
dividerikona
22.2.2017.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
19.7.2016.  Plan nabave za 2016. godinu   
dividerikona
26.3.2015.  Plan nabave za 2015. godinu   
dividerikona
22.2.2015.  Plan nabave za 2014.   
dividerikona
22.2.2015.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2013.   
dividerikona
22.2.2015.  Obavijest o sklopljenom Ugovoru - 3/13-EV-MV   
dividerikona
22.2.2015.  Obavijest o sklopljenom Ugovoru - 2/13-EV-MV   
dividerikona
22.2.2015.  Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 3/13-EV-MV   
dividerikona
22.2.2015.  Dokumentacija za nadmetanje 3/13-EV-MV   
dividerikona
22.2.2015.  Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 2/13-EV-MV   
dividerikona
22.2.2015.  Obavijest o poništenju 1/13-EV-MV   
dividerikona
22.2.2015.  Odluka o poništenju 1/13-EV-MV   
dividerikona
22.2.2015.  Zapisnik o javnom otvaranju ponuda 1/13-EV-MV   
dividerikona
22.2.2015.  Poziv na nadmetanje 1/13-EV-MV   
dividerikona
22.2.2015.  Dokumentacija za nadmetanje 2/13-EV-MV   
dividerikona
22.2.2015.  Dokumentacija za nadmetanje 1/13-EV-MV   
dividerikona
22.2.2015.  Jedinstveni registar ugovora o javnoj nabavi   
dividerikona
22.2.2015.  Plan nabave za 2013. godinu   
dividerikona
22.2.2015.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2012.   
dividerikona
22.2.2015.  Plan nabave za 2012. godinu   
dividerikona
22.2.2015.  Popis gospodarskih subjekata   
divider