Energetska učinkovitost u kućanstvima - Odluka o odabiru korisnika sredstava
17.9.2014 21:11:25

        Na temelju raspisanog Javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Veliko  Trojstvo u sufinanciranju Programa „poticanje mjera EnU na obiteljskim kućama u Općini Veliko Trojstvo“, KLASA: 361-02/14-01/003, URBROJ: 2103-03-3-14-04, od 20. lipnja 2014. godine, Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjenjivanju pristiglih prijava, te utvrđivanju Liste prioriteta za dodjelu sredstava, KLASA:361-02/14-01/003, URBROJ: 2103-03-04-14-19, od 16. rujna 2014. godine, te članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 17. rujna 2014. godine donio je:


Odluku o odabiru korisnika sredstava u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Veliko Trojstvo

  Opširnije>>
Poziv za predlaganje javnih potreba u 2015. godini
1.9.2014 7:37:33

Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje


Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi i ostalim područjima od interesa za Općinu Veliko Trojstvo u 2015. godini

  Opširnije>>
Poticanje mjera EnU na obiteljskim kućama u Općini Veliko Trojstvo
20.6.2014 11:48:48
Općina Veliko Trojstvo raspisuje

Javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Veliko Trojstvo u sufinanciranju Programa "Poticanje mjera EnU na obiteljskim kućama u Općini Veliko Trojstvo"


  Opširnije>>


A R H I V A