Disable Preloader

Infrastruktura

Položaj centralnog naselja Veliko Trojstvo s konfiguracijom niske razine i stalno povećanje potrošnje vode u domaćinstvima zahtijevalo je izgradnju kanalizacijskog sustava. Tijekom 2005. izrađena je projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola. Izgradnja kolektora „A“ i „B“ završena je u duljini 6.500 metara, te je 5. rujna 2011. godine ishođena Uporabna dozvola. Vrijednost kanalizacijskog sustava - kolektori i cjevovod s oknima iznosi 5.302.226,01 kuna, a financira je u većem dijelu iz sredstava Hrvatskih voda, te ostatak iz sredstava Općine Veliko Trojstvu i uz participaciju domaćinstava – korisnika sustava.

U ovom trenutku u tijeku je izgradnja kanalizacijskog sustava u dijelu Velikog Trojstva, odnosno ulicama Bilogorska, Matije Gupca, Vinogradska i Mišulinovac u duljini 2.950 metara. Navedeno se realizira preko Bjelovarsko-bilogorskih voda d.o.o. Bjelovar, a iz sredstava Hrvatskih voda.

Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju sanitarno fekalne kanalizacijske mreže u naselja Grginac ukupne dužine s glavnim i sporednim kanalima od 5.691,14 metara, naselja Maglenča ukupne dužine s glavnim i sporednim kanalima od 2.568 metara, te izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije u ulicama Vinogradska I i Vinogradska II u naselju Veliko Trojstvo u dužini cca 3.666 metara. Nadalje, pokrenut je postupak za izradu projektne dokumentacije za ostatak naselja i ulica na području Općine Veliko Trojstvo i to: Radničko naselje Kurovicu, Jovaču, Manduševac, Bilogorsko naselje, Zoričev brijeg, Paulovac, Vrbicu, Dominkovicu, Malo Trojstvo, Kegljevac, Ćurlovac, Višnjevac i Maglenču, čijom izgradnjom bi kanalizacijski sustav bio u potpunosti završen, a kapacitet ranije navedenog Uređaja za pročišćavanje iskorišten. Isto tako, pripremljena je kompletna dokumentacija za kanalizacijski sustav odvodnje oborinskih voda u dijelu naselja Veliko Trojstvo.