Disable Preloader

Zdravstvo

Adresa: Braće Radić 71, 226 Veliko Trojstvo
Kontakt:
Ambulanta opće medicine: 043/885-051
Ambulanta stomatologije: 043/885-071

Zdravstvena zaštita na području Općine Veliko Trojstvo organizirana je putem Zdravstvene stanice Doma zdravlja Bjelovar.
U Zdravstvenoj stanici djeluje ambulanta opće medicine sa doktoricom Natašom Oros-Delić i medicinskom sestrom Ružicom Sokolić, te ambulanta stomatologije sa doktorom Ninom Grgićem.
U Zdravstvenoj stanici je radi proširenja zdravstvene zaštite raspoređena patronažna sestra Goranka Mudri.
Sve gore navedeno je organizirano i ustrojeno u skladu s Zakonom i pravilima struke, a u smjeru održanja duge tradicije kao dobar temelj suvremene, efikasne, sveobuhvatne i nadasve humane primarne zdravstvene zaštite.