Disable Preloader

Infrastruktura

U 1994. godini pripremljena je studija o potencijalu i mogućnostima izgradnje vodoopskrbnog sustava na području općine. Analize su opravdale izgradnju sustava zbog zemljopisnog položaja i konfiguracije terena, osobito niskog položaja centralnog naselja Velikog Trojstva i nekvalitetne vode.

Opravdanost izgradnje danas potvrđuju višegodišnje suše i nestašica vode.

Od 1995. godine, temeljem izrađene projektne dokumentacije i ishođene građevinske dozvole, izgradnja vodoopskrbnog sustava započinje izgradnjom vodospreme za područje Općine Veliko Trojstvo i naselje Šandrovac (tada dio općine).

Vodoopskrbni sustav je kroz protekle godine izgrađivan etapno, te je dovršen 2007. godine i to:

za svih 11 naselja općine u dužini cjevovoda od 87,5 kilometara s 978 objekata priključenih na sustav ili 98,39%

U izgradnju vodoopskrbnog sustava utrošeno je približno 28.000.000,00 kuna.

Čim vremenski uvjeti to dozvole, započeti će izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda Lipe-Duvište u duljini 1.693,7 metara preko Bjelovarsko-bilogorskih voda, a iz sredstava Hrvatskih voda.

Programi održavanja vodotokova
U proteklom razdoblju ostvareni su veći radovi na regulaciji vodotoka „Bjelovarske“ s pritocima i „Dobrovite“ s pritocima, u sklopu čega su uređene i obale. Ovi zahvati omogućili su nesmetan protok voda i izbjegnute su opasnosti od poplavljivanja naselja i zemljišta. Radovi su izvršeni u gotovo svim naseljima Općine, te će se shodno ukazanim potrebama u narednom razdoblju poduzimati ponovni zahvati.

Otvorenje vodoopskrbnog sustava Općine Veliko Trojstvo
Otvorenje vodoopskrbnog sustava Općine Veliko Trojstvo