Disable Preloader

Tijela Općine

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Veliko Trojstvo na način utvrđen Zakonom, drugim propisima, Statutom i općim aktima Općine Veliko Trojstvo.

Poslovi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo jesu:

1.upravno-pravni poslovi,
2.analitičko-normativni, financijsko-planski i drugi stručni poslovi,
3.informatički poslovi,
4.opći i administrativni poslovi,
5.materijalno financijski i računovodstveni poslovi,
6.pomoćno-tehnički,
7.ostali poslovi koji su Zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost Općine Veliko Trojstvo kao jedinice lokalne samouprave.


Kontakt:

Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel
Adresa: Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo
tel. 00385 (0)43 885 643
fax. 00385 (0)43 885 009
E-mail: juo@veliko-trojstvo.hr

Dražen Juranić, mag. oec., pročelnik
tel. 00385 (0)43 885 643
E-mail: juranic@veliko-trojstvo.hr

Matea Miloš, mag. oec., viši stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo
tel. 00385 (0)43 885 009
E-mail: milos@veliko-trojstvo.hr

Vedran Cvitković, mag. oec., viši referent za uredske i zajedničke poslove
tel. 00385 (0)43 885 009
E-mail: cvitkovic@veliko-trojstvo.hr

Goran Begović, vozač radnog stroja

Dražen Rupa, vozač radnog stroja

Ivica Kutanjac, pomoćni radnik

Antonio Babec, komunalni redar
mob. 00385 (0)98 464 226
Uredovni dani: ponedjeljak i utorak

Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela.pdf