Disable Preloader

O općini

Općina Veliko Trojstvo formirana je 29. prosinca 1992. godine donošenjem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, da bi naknadno 6. veljače 1997. godine bila podijeljena na Općinu Veliko Trojstvo i Općinu Šandrovac.

Sjedište Općine je u naselju Veliko Trojstvo.
Ukupna površina Općine Veliko Trojstvo: 6560 ha
Naselja: Ćurlovac, Dominkovica, Grginac, Kegljevac, Maglenča, Malo Trojstvo, Martinac, Paulovac, Veliko Trojstvo, Višnjevac i Vrbica.
Broj domaćinstava: 994 (prema popisu iz 2011.)
Broj stanovnika: 2.731 (prema popisu iz 2011.)
Gustoća naseljenosti: 41,73 stanovnika na km2

Grb Općine Veliko Trojstvo Grb Općine Veliko Trojstvo
Zastava Općine Veliko Trojstvo Zastava Općine Veliko Trojstvo
Svećana zastava Općine Veliko Trojstvo Svečana zastava Općine Veliko Trojstvo