Disable Preloader

O općini

Službenik za zaštitu podataka: Dražen Juranić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo.

Službeni kontakt podaci:

poštanska adresa: Općina Veliko Trojstvo, Službenik za zaštitu podataka, Veliko Trojstvo, Veliko Trojstvo, Braće Radić 28.

adresa e-pošte: juranic@veliko-trojstvo.hr

telefon: 043/885-643.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka dostupna je ovdje.

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) dostupna je ovdje.