Disable Preloader

EU projekti

Naziv projekta:
Savjetovanje i izrada Strateškog razvojnog programa Općine Veliko Trojstvo iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera, podmjera i tip operacije:
Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“, Tip operacije 7.2.2. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“

Kratki opis projekta:
Projekt uključuje savjetovanje i izrada Strateškog razvojnog programa Općine Veliko Trojstvo koji sadrži analizu stanja na području Općine posebnim naglaskom na gospodarstvo i poduzetništvo, turizam, tj. područja od interesa za Općinu, ažurirane podatke i informacije vezano za relevantne segmente, usklađenost programa sa strategijama razvoja na regionalnoj razini, razini RH, EU razini gdje je primjenjivo te mogućnostima financiranja, definirane prioritetne projekte i njihove kratke sažetke, usklađenost provedbe strategije i realizaciju projekta s fiskalnim kapacitetima JLS-a te sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i parametre za praćenje provedbe.

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Realizacijom projekta biti će izrađen dokument Strateški razvojni program Općine Veliko Trojstvo iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta:
87.375,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (intenzitet 100%):
87.375,00 HRK (EU dio 74.268,75 HRK, RH dio 13.106,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
13. svibnja 2016. – 21. travnja 2017.

Kontakt osoba za više informacija:
Dražen Juranić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, +385 98594204, juranic@veliko-trojstvo.hr.


Odluka o donošenju Strateškog razvojnog programa.

Strateški razvojni program 2014. - 2020..