Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 5. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine donijelo je Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu sa Projekcijama za 2019. i 2020. godinu, a koji je objavljen u "Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo", godina IX. - broj 8/17.


Natrag