Na temelju č1anka 35. Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne  novine”  broj  33/01,  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. stavka 1. Odluke o financijskoj potpori mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21) i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za podnošenje prijava za financijsku potporu mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo u 2024. godini


Pozivaju se mlade obitelji da podnesu prijavu za financijsku potporu za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo u 2024. godini.


Financijska potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo, dodjeljuje se u svrhu i s ciljem poticanja demografske obnove, regeneracije naselja, te doseljavanja, odnosno smanjenja iseljavanja mladih obitelji, kao i pomoći mladim obiteljima.


Sredstva za potporu osigurana su u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinu u iznosu od 20.000.00 eura.


Pravo na potporu pod uvjetima i na način propisan Odlukom o financijskoj potpori mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21 – dalje u tekstu: Odluka) ima mlada obitelj koja radi rješavanja svog stambenog pitanja, podizanjem stambenog kredita kod kreditne institucije u 2024. godini: kupi kuću ili stan na području Općine Veliko Trojstvo, započne sa gradnjom kuće na području Općine Veliko Trojstvo ili započne sa dogradnjom i/ili rekonstrukcijom kuće na području Općine Veliko Trojstvo.


Prijava na ovaj javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za ostvarivanje financijske potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo (Obrazac: OVT-FPMO-24-PO) koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, zaključno do 13. prosinca 2024. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinu.


Javni poziv i prijavni obrazac dostupni su u nastavku, a dodatne informacije mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.


 

" /> Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo

Javni pozivi i natječaji

Na temelju č1anka 35. Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (“Narodne  novine”  broj  33/01,  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 10. stavka 1. Odluke o financijskoj potpori mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21) i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za podnošenje prijava za financijsku potporu mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo u 2024. godini


Pozivaju se mlade obitelji da podnesu prijavu za financijsku potporu za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo u 2024. godini.


Financijska potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo, dodjeljuje se u svrhu i s ciljem poticanja demografske obnove, regeneracije naselja, te doseljavanja, odnosno smanjenja iseljavanja mladih obitelji, kao i pomoći mladim obiteljima.


Sredstva za potporu osigurana su u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinu u iznosu od 20.000.00 eura.


Pravo na potporu pod uvjetima i na način propisan Odlukom o financijskoj potpori mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 7/21 – dalje u tekstu: Odluka) ima mlada obitelj koja radi rješavanja svog stambenog pitanja, podizanjem stambenog kredita kod kreditne institucije u 2024. godini: kupi kuću ili stan na području Općine Veliko Trojstvo, započne sa gradnjom kuće na području Općine Veliko Trojstvo ili započne sa dogradnjom i/ili rekonstrukcijom kuće na području Općine Veliko Trojstvo.


Prijava na ovaj javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na prijavnom obrascu za ostvarivanje financijske potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo (Obrazac: OVT-FPMO-24-PO) koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, zaključno do 13. prosinca 2024. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinu.


Javni poziv i prijavni obrazac dostupni su u nastavku, a dodatne informacije mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.


 Prijavni obrazac za ostvarivanje financijske potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području Općine Veliko Trojstvo - 2024. godina

Natrag