Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun


Na temelju članka 40. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 15. studenoga 2022. godine utvrdio prijedlog Plana Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu i podnio ga Općinskom vijeću na donošenje do kraja tekuće godine u roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 1. siječnja 2023. godine. Dokument prijedloga Proračuna, u skladu sa načelima transparentnosti i odgovornosti, kao i javnog interesa, u različitim formatima objavljuje su u nastavku, sve kako slijedi:
Natrag