Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi za 2017. godinu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 30/15), Programa potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 5/16.), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 320-01/16-01/229, URBROJ: 525-07/0212-17-2, od 2. siječnja 2017. godine, ispravka pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 320-01/16-01/229, URBROJ: 525-07/0882-17-3, od 16. siječnja 2017. godine i članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavio je dana 16. siječnja 2017. godine:


Javni poziv za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu


     Javni poziv i propisani obrasci koji su sastavni dio javnog poziva dostupni su u privitku, a javni poziv je otvoren zaključno do 15. prosinca 2017. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu.


     Pozivaju se sva poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Veliko Trojstvo na prezentaciju predmetnog javnog poziva u ponedjeljak, 23. siječnja 2017. godine u 18:30 sati u Općinsku vijećnicu Općine Veliko Trojstvo.


      Dodatne informacije vezano uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.Natrag