Javni poziv za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva “Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/17) i članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu


Općina Veliko Trojstvo će u 2018. godini dodjeljivati potpore za mjere iz područja razvoja malog poduzetništva i jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, kako slijedi:  1. Mjera 1. Potpore za razvoj postojećih poduzetnika - subvencija 70% troškova, a najviše do 5.000,00 kuna za uređenje i opremanje poslovnog prostora, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme i/ili alata, te nabavu softvera i/ili hardvera.

  2. Mjera 2. Promoviranje poduzetnika - subvencija 70% troškova, a najviše do 2.000,00 kuna za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama, izradu promotivnih materijala, korištenje medijskog prostora za promoiranje, te dizajn i izradu mrežnih stranica.


Korisnici sredstava potpore jesu subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo.


Ukupan raspoloživi iznos potpore za 2018. godinu iznosi 80.000,00 kuna i osiguran je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.


Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima, zaključno do 15. prosinca 2018. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.


Dodatne informacije mogu se dobiti osobno u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, putem elektroničke pošte: juo@veliko-trojstvo.hr ili na telefon 043/885-643.


Javni poziv i propisani obrasci koji su sastavni dio javnog poziva, dostupni su u nastavku:Natrag