Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova Demaring d.o.o. za građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvač" />
Potpisani ugovori za građenje mrtvačnice u Ćurlovcu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova Demaring d.o.o. za građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Ćurlovcu, što podrazumijeva građevinsko-obrtničke radove, vodovod i kanalizaciju, prometnice i uređenje okoliša te elektroinstalaterske radove, na katastarskoj čestici broj 250/3 k.o. Gornje Plavnice u naselju Ćurlovac, te pružateljem usluge stručnog nadzora poduzećem Prostor EKO d.o.o., za što će Općina Veliko Trojstvo ukupno izdvojiti 634.935,56 kuna.


Nova mrtvačnica biti će izgrađena unutar tlocrtnog gabarita 9,00 m x 7,25 m = 64,44 m2, a sastojati će se od prostorije za odar, spremišta za alat, sanitarnog čvora i natkrivenog trijema. U sklopu gradnje izvesti će se i urediti kolni i pješački pristup, te sabirna jama.


Radovi će započeti početkom rujna i biti završeni do kraja 2021. godine.
Natrag