Općinski načelnik Marko Kutanjac i član Uprave poduzeća Rotor d.o.o. Stjepan Kusturin, potpisali su danas Ugovor o jed" />
Modernizacija javne rasvjete u naselju Maglenča - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Općinski načelnik Marko Kutanjac i član Uprave poduzeća Rotor d.o.o. Stjepan Kusturin, potpisali su danas Ugovor o jednostavnoj nabavi za Modernizaciju javne rasvjete vrijedan 167.525,00 kuna sa PDV-om. Radi se o modernizaciji javne rasvjete u naselju Maglenča, nabavljaju se LED cestovne svjetiljke, standardizirani krakovi za montažu svjetiljki na stupove, stezaljke i kabel, a uključena je demontaža postojećih svjetiljki raznih tipova, te montaža novih LED svjetiljki sa svim potrebnim priborom i materijalom do potpunog stavljanja svjetiljki u funkciju.


Očekujemo početak izvođenja do kraja ovog mjeseca, a sam posao biti će gotov u svega nekoliko radnih dana, tako da će suvremena LED rasvjeta biti u funkciji već početkom mjeseca ožujka ove godine.


 
Natrag