Potpisan je Ugovor za izgradnju mrtvačnice na groblju u Višnjevcu - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Novosti

Potpisan je Ugovor sa izvođačem radova Grad-IM, obrt za graditeljstvo, vl. Ivan Marković u vrijednosti 624.305,50 kuna za izgradnju nove građevine - mrtvačnice na groblju u Višnjevcu unutar tlocrtnog gabarita 9,00m x 7,25m, ukupne tlocrtne površine 64,44 m², na novoformiranoj kat. čest. broj 1245/5 k.o. Višnjevac i opremanje građevine sa opremom i to odrom za pokojnika i pripadajućim klupama za korisnike, te kolicima za prijevoz lijesa pokojnika, a uključuje izvođenje građevinsko-obrtničkih radova, vodovoda i kanalizacije, prometnice i uređenje okoliša, elektroinstalaterske radove i opremanje.Radovi će započeti već slijedeći tjedan i biti završeni u roku 90 dana.


Projekt je prijavljen na natječaj LAG-a Sjeverna Bilogora za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. godine (Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH).
Natrag