Disable Preloader

EU projekti

Naziv projekta:
Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera, podmjera i tip operacije:
Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Kratki opis projekta:
Projektom će se rekonstruirati i dograditi osnovna škola sa dodatnim učionicama i pomoćnim prostorijama, te izgraditi dječji vrtić sa jaslicama. Rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 191,25 m2 građevinske bruto površine i doći će do rušenja stražnjeg prizemnog dijela škole u kojemu se nalaze radionice i spremišta, a izvesti će se novi otvori, pregradni zidovi i ojačati će se postojeća konstrukcija. Dogradnja će se izvesti sa sjeverne i zapadne strane postojećeg objekta sve do postojeće sportske dvorane koja se spaja hodnikom do škole. Dograditi će se ukupno 1.528,49 m2 građevinske bruto površine, od toga 849,34 m2 za potrebe osnovne škole (dodatne učionice, kabineti, polivalentna dvorana, sanitarni prostori, pomoćne prostorije i podizna platforma za invalide), te 767,51 m2 za potrebe dječjeg vrtića i jaslica kapaciteta 52 djece u dvije vrtićke i jednoj jasličkoj skupini (dnevni boravci, garderobe, kancelarije, sanitarni prostori, prostori za izolaciju, spremišta, praona i kuhinja).

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Realizacijom projekta „Rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajem“ ostvaruju se sljedeći ciljevi: jednosmjenski rad u osnovnoj školi, prilagođavanje prostora osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mogućnost upisa predškolske djece u vrtić i jaslice, omogućavanje prehrane predškolske djece, poboljšanje kvalitete života i povećanje životnog standarda, utjecaj projekta na zapošljavanja roditelja djece, povratak i ostanak mladih stanovnika na području općine Veliko Trojstvo, a ulaganjem u dogradnju škole i izgradnju vrtića postižemo ciljeve u operativnom programu ruralnog razvoja u okviru prioriteta 6 „Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja“ te zadovoljavamo fokus područje 6B „poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima“
Provedbom projekta „Rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajem“ ostvaruju se sljedeći rezultati: rekonstruirana postojeća zgrada škole, izgrađena nova zgrada (vrtić, škola), izgrađen vrtić kapaciteta 40 djece vrtićke dobi (starije od 3 godine), izgrađene dječje jaslice kapaciteta 12 djece (mlađe od 3 godine), izgrađene dodatne učionice sa pomoćnim prostorijama, kuhinjom i blagovaonicom, izgrađen ulaz i lift za osobe sa invaliditetom, te povećana kvaliteta života i životni standard u općini Veliko Trojstvo

Ukupna vrijednost projekta:
14.088.004,25 HRK (Ukupan iznos prihvatljivih troškova: 10.003.352,79 HRK, Ukupan iznos neprihvatljivih troškova: 4.084.651,46 HRK)

Iznos koji sufinancira EU:
7.250.105,69 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

Kontakt osoba za više informacija:
Dražen Juranić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, +385 98594204, juranic@veliko-trojstvo.hr.