Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj na" />
Javna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javna nabava

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16). Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.
Izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu naručitelji su bili obvezni izraditi do 31. ožujka 2020. godine, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr).


Statističko izvješće o javnoj nabavi naručitelja: Općine Veliko Trojstvo (OIB: 85823514889), godina izvješća: 2019., obuhvaćeni preiod: 1.1.2019. - 31.12.2019., izrađeno je 18. ožujka 2020. godine i dostupno je u nastavku.
Natrag