Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj na" />
Javna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javna nabava

Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16). Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.
Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu naručitelji su bili obvezni izraditi do 31. ožujka 2024. godine, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr).


Statističko izvješće o javnoj nabavi naručitelja: Općine Veliko Trojstvo (OIB: 85823514889), godina izvješća: 2023., obuhvaćeni preiod: 1.1.2023. - 31.12.2023., izrađeno je 6. ožujka 2024. godine i dostupno je u nastavku.


 
Natrag