Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od 11. listopada 2022.) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 za projekt „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423, nositelj projekta: Općina Veliko Trojstvo, partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar i Udruga Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje dana 11. studenoga 2022. godine:


Oglas za prijam u radni odnos u projektu„Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423


Naziv radnog mjesta: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju (program Zaželi – faza III u projektu "Trojačke ruže – faza III", kodni broj: UP.02.1.1.16.0423)


Broj traženih osoba: 10


Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 (šest) mjeseci


Radno vrijeme: puno radno vrijeme


Mjesto rada: područje općine Veliko Trojstvo (Naselja: Ćurlovac, Dominkovica, Grginac, Kegljevac, Maglenča, Malo Trojstvo, Martinac, Paulovac, Veliko Trojstvo, Višnjevac i Vrbica)
Adresa na koju se mogu podnijeti prijave i rok za podnošenje prijave: Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno, u roku deset (10) dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, odnosno zaključno sa danom 21. studenoga 2022. godine, na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, 43 226 Veliko Trojstvo, uz naznaku: Prijava na oglas – „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423


Rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima: O rezultatima će kandidati biti obaviješteni u zakonskom roku javnom objavom na internetskoj stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr).


Ostale informacije: Kandidatkinje prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete biti će pozvane na razgovor (intervju). Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukla prijavu na oglas. Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.Tekst Oglasa za prijam u radni odnos u projektu „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423, nalazi se u privitku, te je Oglas objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


- - - - - - - - - -
Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo je temeljem provedenog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama – Program Zaželi, u projektu ´´Trojačke ruže – faza III´´ UP.02.1.1.16.0423 (KLASA: 550-01/22-01/002; URBROJ: 2103-22-03-22-1, od 11. studenog 2022.godine), te na temelju Zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu ´´Trojačke ruže-faza III´´ UP.02.1.1.16.0423 (KLASA: 550-01/22-01/002, URBROJ: 2103-22-3-22-28, od 23. studenog 2022. godine), donio dana 28. studenoga 2022. godine Odluku o odabiru radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim i/ili osobama u nepovoljnom položaju  (program Zaželi – faza III u projektu ´´Trojačke ruže – faza III´´, kodni broj UP.02.1.1.16.0423), koja se Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o radu Povjerenstva.


 


Projekt „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423, financira se iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

" /> Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo

Javni pozivi i natječaji


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od 11. listopada 2022.) te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 za projekt „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423, nositelj projekta: Općina Veliko Trojstvo, partneri na projektu: Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar i Udruga Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje dana 11. studenoga 2022. godine:


Oglas za prijam u radni odnos u projektu„Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423


Naziv radnog mjesta: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju (program Zaželi – faza III u projektu "Trojačke ruže – faza III", kodni broj: UP.02.1.1.16.0423)


Broj traženih osoba: 10


Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 6 (šest) mjeseci


Radno vrijeme: puno radno vrijeme


Mjesto rada: područje općine Veliko Trojstvo (Naselja: Ćurlovac, Dominkovica, Grginac, Kegljevac, Maglenča, Malo Trojstvo, Martinac, Paulovac, Veliko Trojstvo, Višnjevac i Vrbica)
Adresa na koju se mogu podnijeti prijave i rok za podnošenje prijave: Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte ili osobno, u roku deset (10) dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, odnosno zaključno sa danom 21. studenoga 2022. godine, na adresu: Općina Veliko Trojstvo, Braće Radić 28, 43 226 Veliko Trojstvo, uz naznaku: Prijava na oglas – „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423


Rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima: O rezultatima će kandidati biti obaviješteni u zakonskom roku javnom objavom na internetskoj stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr).


Ostale informacije: Kandidatkinje prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete biti će pozvane na razgovor (intervju). Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukla prijavu na oglas. Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju oglasa.Tekst Oglasa za prijam u radni odnos u projektu „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423, nalazi se u privitku, te je Oglas objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


- - - - - - - - - -
Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo je temeljem provedenog oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama – Program Zaželi, u projektu ´´Trojačke ruže – faza III´´ UP.02.1.1.16.0423 (KLASA: 550-01/22-01/002; URBROJ: 2103-22-03-22-1, od 11. studenog 2022.godine), te na temelju Zapisnika o radu Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu ´´Trojačke ruže-faza III´´ UP.02.1.1.16.0423 (KLASA: 550-01/22-01/002, URBROJ: 2103-22-3-22-28, od 23. studenog 2022. godine), donio dana 28. studenoga 2022. godine Odluku o odabiru radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim i/ili osobama u nepovoljnom položaju  (program Zaželi – faza III u projektu ´´Trojačke ruže – faza III´´, kodni broj UP.02.1.1.16.0423), koja se Odluka ovdje javno objavljuje zajedno sa Zapisnikom o radu Povjerenstva.


 


Projekt „Trojačke ruže – faza III“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0423, financira se iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Natrag