Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0402, „Trojačke ruže – pomoć starijim osobama“ od 3. travnja 2024. godine, te članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo raspisuje Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Trojačke ruže – pomoć starijim osobama“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0402


Oglas se objavljuje na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar i ovdje na web stranici Općine Veliko Trojstvo.


Projekt „Trojačke ruže – pomoć starijim osobama“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0402, financira se iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027..

" /> Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo

Javni pozivi i natječaji


Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0402, „Trojačke ruže – pomoć starijim osobama“ od 3. travnja 2024. godine, te članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo raspisuje Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Trojačke ruže – pomoć starijim osobama“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0402


Oglas se objavljuje na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar i ovdje na web stranici Općine Veliko Trojstvo.


Projekt „Trojačke ruže – pomoć starijim osobama“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0402, financira se iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027..


Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Trojačke ruže – pomoć starijim osobama“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0402

Natrag