Javni pozivi i natječaji - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Javni pozivi i natječajiNa temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva “Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22) i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje:


Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu  


Općina Veliko Trojstvo će u 2023. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, što podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu, a koje zbog svog iznosa ne narušavaju ili ne prijete narušavanju tržišnog natjecanja i ne utječu na trgovinu između država članica EU te ne predstavljaju državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, sve sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske Unije L 352/1, dalje u tekstu: Uredba de minimis).


Potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva, Općina Veliko Trojstvo će u 2023. godini dodjeljivati za mjeru 1. Potpore za razvoj postojećih poduzetnika i mjeru 2. Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima i/ili izložbama, te oglašavanje u medijima iz članka 7. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22).


Korisnici sredstava mjera potpora male vrijednosti iz ovog Javnog poziva jesu subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo.


Iznos potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva je osiguran u ukupnom iznosu od 30.000,00 eura u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu – Program 1004 „Poticanje i očuvanje proizvodnje“, Aktivnost A101412 „Program poticanja razvoja poduzetništva“, Račun 35 „Subvencije“. 


Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima OVT_deminimis_1407-PO-23-M1 i OVT_deminimis_1407-PO-23-M2 koji su sastavni dio ovog javnog poziva, a učinjeni su dostupnima na internet stranici Općine Veliko Trojstvo (www.veliko-trojstvo.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo.


Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2023. godine.


- - - - - - - - - - - - - - -Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva “Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/22, 8/23) i članka 51. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 20. prosinca 2023. godine objavljuje:


Izmjenu Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu  


Članak 4. stavak 1. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, mijenja se i glasi: „Iznos potpore male vrijednosti u okviru ovog Javnog poziva je osiguran u ukupnom iznosu od 35.000,00 eura u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu – Program 1004 „Poticanje i očuvanje proizvodnje“, Aktivnost A101412 „Program poticanja razvoja poduzetništva“, Račun 35 „Subvencije“.“.   


Članak 5. stavak 2. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, mijenja se i glasi: „Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja ukupno osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu, odnosno najkasnije do 20. prosinca 2023. godine.“.


Ostali članci Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu ostaju nepromijenjeni.


Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištuPrijavni obrazac za Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu za Mjeru 1: Potpore za razvoj postojećih poduzetnikaPrijavni obrazac za Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu za Mjeru 2: Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima i/ili izložbama, te oglašavanje u medijimaIzjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) iz drugih izvoraIzmjena Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti Općine Veliko Trojstvo u 2023. godini za mjere razvoja malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu


Natrag