Jednostavna nabava - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Jednostavna nabava

Postupak jednostavne nabave započeo je donošenjem Odluke Općinskog načelnika o
provođenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave "Usluga stručnog
građevinskog nadzora nad radovima rekonstrukcije nerazvrstane ceste Malo
Trojstvo – Kegljevac cca 2035 m", KLASA: 340-03/18-01/007, URBROJ:
2103-03-03-18-01. 


Postupak jednostavne nabave koji se provodi za predmet nabave je Javno prikupljanje
ponuda na temelju Poziva za dostavu ponude koji je javno objavljen i nalazi se
u nastavku, a temeljem kojeg svaki zainteresirani gospodarski subjekt može
podnijeti ponudu.

Rok za dostavu ponude iznosi pet (5) dana od dana javne objave Poziva za dostavu
ponude, odnosno rok za dostavu ponude je 11. lipnja 2018. godine.
Natrag