Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na 16. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2016. godine donijelo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2015. godinu, koji je objavljen u Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo broj 1/16, a nalazi se u nastavku.
Općina Veliko Trojstvo je 15. veljače 2016. godine predala financijske izvještaje za razdoblje: 1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2015. godine, koje možete pogledati u nastavku.


Natrag