Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

     Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/13), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 27. listopada 2016. godine utvrdio je prijedlog Plana proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu i podnio ga Općinskom vijeću Općine Veliko Trojstvo na donošenje.
     Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo donosi proračun sukladno
članku 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) za iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Natrag