Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.,
136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo
(„Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće
Općine Veliko Trojstvo na 21. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2017.
godine donijelo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Veliko Trojstvo za 2016. godinu, koji je objavljen u Službenom glasniku
Općine Veliko Trojstvo broj 1/17, a nalazi se u nastavku.


Natrag