Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o Proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o
polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“
broj 24/13) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik
Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na
svojoj 2. sjednici održanoj 18. rujna 2017. godine, donijelo je Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2017. godinu, koji je
objavljen u Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo broj 5/17, a nalazi se u
nastavku.

Natrag