novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 54. Statuta Općine Ve" />
Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

     Na temelju članka 37. Zakona o proračunu ("Narodne
novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 54. Statuta Općine Veliko
Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/13), Općinski
načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 14. studenoga 2017. godine utvrdio
je prijedlog Plana proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu sa
projekcijama za 2019. i 2020. godinu i podnio ga Općinskom vijeću Općine
Veliko Trojstvo na donošenje.
     Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo donosi proračun sukladno
članku
39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i
15/15) za iduću proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije
proračunske godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1.
siječnja godine za koju se donosi proračun.


Natrag