Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo" broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 11. sjednici održanoj 10. listopada 2018. godine donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu, koji je objavljen u Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo broj 6/18, a nalazi se u nastavku


Natrag