Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Služben" />
Proračun - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Proračun

Na temelju članka 37. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 52.
Statuta Općine Veliko Trojstvo ("Službeni glasnik Općine Veliko
Trojstvo" broj 1/18), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo dana 14.
studenoga 2018. godine utvrdio je prijedlog Plana proračuna Općine Veliko
Trojstvo za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu i podnio ga
Općinskom vijeću Općine Veliko Trojstvo na donošenje.

Općinsko vijeće kao predstavničko
tijelo donosi proračun sukladno članku 39. stavak 1. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) za iduću proračunsku
godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske godine i to u roku koji
omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Vođeni načelom transparentnosti i
odgovornosti, sa željom osnaživanja građana da koriste svoja demokratska prava,
te povećanje odgovornosti lokalne samouprave i donošenje boljih odluka u javnom
interesu, osim u .pdf formatu, objavljuje se Prijedlog Proračuna u strojno
čitljivom te otvorenom formatu, strukturiranom na način da ga softverska
aplikacija može lako identificirati, prepoznati i izvući iz njega potrebne
podatke.

Natrag