Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Provedbeni program j" />
Provedbeni program 2021. - 2025. - Općina Veliko Trojstvo
Disable Preloader

Provedbeni program 2021. - 2025.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat.


Strateško planiranje obuhvatit će izradu Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine, te predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja.


Provedbeni program biti će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Općine Veliko Trojstvo, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja.


Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Provedbenog programa Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2021.-2025. godine koji će biti će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Općine Veliko Trojstvo, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja

Natrag